Buskerudkonferansen 2024: Slik blir veien videre

Buskerudkonferansen er tilbakelagt, men arbeidet mot felles mål fortsetter. Innspillene og kunnskapen som ble delt på konferansen, skal brukes til å møte de store samfunnsutfordringene vi står overfor på en offensiv måte - i felleskap. 

Seks personer samlet rundt bord i konferansesal. flere bord og mennesker i bakgrunnen. - Klikk for stort bildeWorskhop: Det ble jobbet med gruppeoppgaver og innspill gjennom hele konferansen. Her er kommunepolitikere fra Ringeriksregionen samlet. Buskerud fylkeskommune

I løpet av disse to dagene opplever jeg at vi på det store Buskerudlaget har et sterkt samhold.

– Jeg oppfatter at vi er enige om at vi trenger et godt samarbeid, hvor vi klarer innrette vår økonomi, kompetanse og kapasitet på en omforent måte. Vi trenger arenaer, vi trenger å jobbe sammen, sa fylkesordfører Tore Opdal Hansen da han avsluttet Buskerudkonferansen 2024.  

Konferansen ga oppdatert kunnskap om dagens og fremtidens Buskerud, og alle deltakerne bidro med innspill til områder som bør prioriteres i regionen. De diskuterte også hvordan utfordringene kunne møtes med samarbeid kommunene og fylkeskommunen imellom. 

Enige om å redusere utenforskapet: Vi trenger alle hender

I løpet av konferansen ble det tydelig at den kanskje største samfunnsutfordringen fremover er knyttet til den demografiske utviklingen: vi blir stadig flere eldre, og færre yngre i Norge. Det var derfor stor enighet om at vi må gi flere unge opplæring som kvalifiserer for arbeid, og redusere utenforskap. 

Ordfører i Ål og regionrådsleder i Hallingdal, Solveig Vestre, sa fra scenen at vi trenger å «styrke innenforskapet».

– Vi har et slagord i Hallingdal: Det er folka som teller. Visjonen vår bør handle om folk. De er den viktigste verdien vi har, og det gjelder uansett hvor du bor, sa Vestenfor. 

Seks personer på scene - Klikk for stort bildeDe frie regionrådslederne sammen med fylkesordfører Tore Opdal Hansen oppsummerte konferansen. Fra venstre: Tore O. Hansen, Solveig Vestenfor, Sunni Grøndahl Aamodt, Øystein Morten, Kjell Arne Hermansen og moderator Gunn Cecilie Ringdal. Buskerud fylkeskommune

Fylkesordfører Opdal Hansen trakk også frem at vi trenger å se på de eldre som en ressurs i langt større grad enn før, da de utgjør en stadig viktigere andel av Norges humankapital. 

Han trakk opp følgende skisse for det videre samarbeidet: 

  • Buskerud fylkeskommune oppsummerer innspillene og innsikten fra konferansen, og tar initiativ til møter med regionrådene i Kongsberg, Hallingdal, Ringerike og Drammen hvor veien videre drøftes i felleskap
  • Fylkeskommunen ønsker å inngå en intensjonsavtale med kommunene, som rammer inn de viktige satsinger for årene fremover
  • Buskerudkonferansen evalueres og blir en årlig samling for kommunene og fylkeskommunen

En positiv start på Buskerud-samarbeidet

Mann i dress og med ordførerkjede - Klikk for stort bildeFylkesordfører Tore Opdal Hansen Morten Brakestad

For fylkesordføreren har konferansen vært en positiv start på samarbeidet i fylket.

– Vi har fått mange viktige innspill i løpet av disse dagene. Jeg gleder meg til å sette med enda bedre inn i disse, i en konstruktiv dialog med regionrådene, kommunene og i fylkesutvalget. 

– Jeg mener at vi trenger en felles visjon for Buskerud, som gir oss retning, og som kan ramme inn våre viktigste samfunnsoppdrag. Hvordan vi kan utvikle den, ønsker jeg også å drøfte i en dialog med regionrådene og med fylkesutvalget, men jeg ser det som naturlig at vi får inn visjonen i en intensjonsavtale, og at vi kan signere den på Buskerudkonferansen 2025, sa Tore Opdal Hansen.