Holbergprisen 2024: – Jeg vil takke lærerne mine

Malin Eckhoff Årnes fra Drammen videregående skole mottok andreprisen i Holbergprisen i skolen 2024 med forskningsprosjektet "Opplevelsen av overgangen fra elev til student".

Bilde av prisvinnere Holdbergprisen - Klikk for stort bildeMalin Eckhoff Årnes mottok prisen av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun torsdag formidddag. Holbergprisen

Torsdag 6. juni fikk Malin Eckhoff Årnes fra Drammen videregående skole 2. plass i Holberg-konkurransen.

– Tusen takk! Jeg vil takke lærerne mine Hilde Lærum og Erlend Staberg som begge har hjulpet meg masse underveis! Og forskningskontakt Lise Camilla Ruud som har vært en super veileder, sa Malin Eckhoff Årnes.

– Dette er en svært god oppgave og prosjektet er ambisiøst! Gratulerer med et faglig sterkt bidrag og et svært godt prosjekt, sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun som stor for prisoverrekkelsen.

Elever fra 20 videregående deltok

Elever fra 20 videregående skoler på ulike trinn deltar i Holbergprisen i skolen hvert år. 

De tre beste elevprosjektene blir premiert med henholdsvis 30 000 kroner, 20 000 kroner og 10 000 kroner. Foruten pengepremier, blir finalistene også invitert som æresgjester under Holberguken.

I prosjektet "Opplevelsen av overgangen fra elev til student" spør Malin Eckhoff Årnes om undervisningen i videregående skole gjør nok for å forberede elevene på studiene som kommer etterpå.

Forskningsprosjektet hennes viser at skolen kan gjøre mer for å gjøre elevene studieforberedt. Årnes spør også hva den enkelte kan gjøre for selv å ruste seg for overgangen.

Dette er et aktuelt tema, som også opptar mange unge. Rapporten viser blant annet at både selvstudiumsmodellen og manglende opplæring i akademiske skrivestandarder opplevdes utfordrende for de ferske studentene som ble intervjuet i forbindelse med denne forskningen.  Om prosjektet sier juryen at det er "ambisiøst og selvstendig". 

Fagjuryens uttalelse

Forskningsprosjektet spør hvorvidt elever er godt nok forberedt for videre studier når elever har fullført studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring. Eleven undersøker dette ved å lage en spørreundersøkelse blant studenter ved grunnskolelærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen ved USN.

Basert på gode data, solide analyser og en grundig gjennomgang av tidligere forskning, viser eleven til flere områder hvor forberedelsen til høyere utdanning kan forbedres. Fremgangsmåten med valg av spørreundersøkelse passer godt til problemstillingen, spørsmålene er gode, med klare svaralternativer og viser til en god strategi for å få studenter til å svare på undersøkelsen. Eleven benytter også statistiske tester av sammenhenger mellom ulike faktorer i undersøkelsen. I rapporten har eleven brukt relevant litteratur aktivt som styrker slutningenes troverdighet.

Dette er samlet sett en svært god oppgave som gjør godt begrunnete valg av metode og litteratur, den diskuterer svakheter åpent og har et stort antall relevante kilder av god kvalitet. Prosjektet er ambisiøst og selvstendig, utført på en transparent og god måte.

Juryen gratulerer med et faglig sterkt bidrag og et svært godt prosjekt!