Vi er her for deg!

Ombudet for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold skal bidra til at barn og unges rett til utdanning, og en trygg og god hverdag i barnehage, skole og læreplass, ivaretas. Ombudet er en uavhengig ressurs med taushetsplikt. Vi kan bidra med informasjon, råd og veiledning.

Les mer om hvem vi er og hva vi gjør

 

Til toppen