Statistikk for skole og opplæring

Her finner du tall og statistikk for skole og opplæring i Buskerud fylkeskommune og Viken fylkeskommune.

Inntaksstatistikk for videregående opplæring i Viken

Inntaksstatistikken viser hvor mange elever som søkte plass på de fylkeskommunale skolene i Viken skoleåret 2023-24. Statistikk fra tidligere skoleår i Viken fylkeskommune er også presentert.

Tilstandsrapporter for videregående opplæring i Buskerud og Viken 2023

Tilstandsrapporten for videregående opplæring i Buskerud og Viken viser data om læringsmiljø, læringsresultater og gjennomføring.