14 000 barn i Buskerud i risiko for omsorgssvikt - tannhelsetjenesten styrker kunnskapen

Alle ansatte i den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud skal bli bedre rustet til å forebygge, avdekke, møte og behandle barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og vanskjøtsel.

Tannlegestol - Klikk for stort bilde Pixabay

– Den offentlige tannhelsetjenesten er den eneste helsetjenesten som kaller inn barn og unge til regelmessig undersøkelse gjennom hele oppveksten, sier fylkestannlege Merete Berg-Berthinussen.

– Vi kan dermed følge barnas utvikling og orale helse gjennom barne- og ungdomsårene, understreker hun.

Nå skal de ansatte i tannhelsetjenesten i Buskerud (150 årsverk) ta i bruk et nytt opplæringsprogram, Kunnskapsreisen for tannhelsepersonell.

Det skal gi dem mer kunnskap slik at de blir bedre rustet til å forebygge, avdekke, møte og behandle barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og vanskjøtsel.

– Nå får alle ansatte mer kunnskap om hva som er faresignalene og hva de skal gjøre om de oppdager tegn på at noe er galt, fortsetter fylkestannlegen.

14 000  barn i Buskerud

I Buskerud bor det 56 000 barn mellom 0 - 18 år (Statistisk sentralbyrå).

Omfanget av vold og overgrep i befolkningen er stort. Undersøkelser viser at så mange som 25 prosent - 1 av 4 - har opplevd minst en type barndomsvold.

Figur som viser fire mennesker - Klikk for stort bildeKilde: Dale, M. T. G., Aakvaag, H. F., & Strøm, I. F. Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen. Rapport nr. 1 NKVTS 2023

– Konklusjonen er at forekomsten er høy, andelen som bli fanget opp er lav og følgene for en del er store, langvarige og i noe tilfeller fatale, sier forsker Ingfrid Vaksdal Brattabø ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland.

Forskeren er en av dem som står bak det forskningsbaserte opplæringsprogrammet som tannhelsetjenesten i Buskerud skal ta i bruk. Hun er prosjektleder for det tverrfaglige forskingsprosjektet Barn i risiko og oral helse.

Alvorlig barndomsvold, definisjon:

  • seksuelle overgrep før fylte 13 år
  • voldtekt eller sovevoldtekt før fylte 18 år
  • alvorlig fysisk vold i barndom og opplevd fysisk vold mellom foreldre
  • psykisk vold i barndom
     

Liknende undersøkelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet støtter tallene. De viser også at jenter er langt oftere utsatt enn gutter. 

De helsemessige konsekvensene av å bli utsatt for vold, seksuelle overgrep eller vanskjøtsel i barndommen kan være svært alvorlige.

Tid = trygghet

Det nye opplæringsprogrammet skal styrke ansatte i møte med barn i risiko. Målet er at tannhelsepersonell blir tryggere i møtet med barn og unge med kjent og ukjent traumer.

Kunnskapsreisen kan da bidra til gode pasientopplevelser og redusere utviklingen av odontofobi (tannbehandlingsangst).

Det er viktig at vi gjør tannhelsepersonell trygge i rollen sin om hvordan vi kan avdekke dette.

Bilde av barn som maler bokstaver - Klikk for stort bilde Kunstneren Bjor

Plikt til å melde i fra

Tannhelsetjenesten har et samarbeid med barneverntjenesten.

Tannhelsepersonell har plikt til å melde dersom det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet, eller utsatt for annen omsorgssvikt.

I tillegg har tannhelsepersonell ansvar for å forebygge, avdekke og hindre vold og seksuelle overgrep. 

– Tannhelsetjenesten tar sin lovpålagte oppgave når det gjelder utsatte barn og unge på alvor, avslutter fylkestannlegen i Buskerud.

Elleve fylker i Norge har allerede gjennomført første del av programmet. 

Ved å kombinere dokumentarfilm, fagintervju, forsking, refleksjon og drøftinger med egne erfaringer fra tannklinikken, foregår læring på en ny, variert og engasjerende måte. 

Den offentlige tannhelsetjenesten

  • Den offentlige tannhelsetjenesten eies av Buskerud fylkeskommune. 
  • Tjenesten behandler rundt 80 000 pasienter ved klinikkene i fylket.
  • Barn mellom 0 og 18 år har rett til gratis tannhelsetjenester, og er den største pasientgruppen.
  • Psykologisk behandling til personer med angst for tannbehandling (TOO)