Fresing og asfaltering av fylkesvei 2704 Nøsteveien

Buskerud fylkeskommune skal asfaltere fylkesvei 2704 Nøsteveien, fra krysset med Engene til rundkjøringen ved Jensvollveien. Arbeidene vil foregå på natt, og kan i perioder støye en del.

Arbeidene starter 3. juni og vil vare frem til 12. juni.  Arbeidstiden er fra kl. 21.00 til kl. 06.00. 

Støyende arbeider

Arbeidene vil pågå nattestid, og vil i perioder være støyende. 

Vi beklager ulempen arbeidene vil få for de som bor i området, men ber om forståelse for at de må gjennomføres. 

Vi ber deg flytte kjøretøy etc.

For å kunne frese og asfaltere hele veibanen er det viktig at det ikke står kjøretøy, hengere etc. langs veien. Vi ber derfor deg som bor langs Nøsteveien om å ikke parkere bilen din langs veien i perioden vi skal frese og asfaltere. Dersom du har henger, kjøretøy etc. stående langs veibanen, ber vi deg om å flytte disse. 

Har du spørsmål om arbeidene, ta kontakt med 

Viktor Hedfors, byggeleder for asfalt i Buskerud fylkeskommune, på e-post: viktorh@bfk.no, eller mobil 94 80 60 37