Avslutter ordning med gratis buss for asylsøkere og ukrainske flyktninger

Hovedutvalget for samferdsel vedtok i møte tirsdag 11. juni å avslutte ordningen med å gi reisende med ukrainsk pass eller asylsøkerbevis gratis kollektivtransport i Buskerud. Ordningen avsluttes 1. juli 2024.

Personer som går om bord i en buss  - Klikk for stort bildePassasjerer som går om bord i en buss Ilona Stelzl, Brakar

Ordningen ble innført som en midlertidig ordning i Viken fylkeskommune.  

Bakgrunnen for at Buskerud fylkeskommunen velger å avslutte denne ordningen, er at fylkeskommunen har vedtatt store kutt i kollektivtilbudet i fylket. Da blir det ikke riktig å videreføre en ordning med gratisbilletter til en liten gruppe reisende.

Kollektivselskapet Brakar har anbefalt at ordningen med gratis reise for flyktninger/asylsøkere opphører. Dagens ordning fungere slik at den reisende må vise ukrainsk pass eller dokumenter på fremmedspråk som skal bekrefte en oppholdsstatus. Brakar ser at ordningen til en viss grad misbrukes. Den er også med på å undergrave betalingsvilje blant kundene og setter bussjåføren i en vanskelig situasjon.

Med dagens vedtak følger Buskerud fylkeskommune flere andre fylker i Norge.