Fylkeskommunedirektørens innstilling til en bærekraftig økonomi

Buskerud fylkeskommune jobber med et innsparingsbehov på 250 millioner kroner økende til 300 millioner kroner i inneværende økonomiplanperiode.

Bilde av fylkeshuset i Drammen - Klikk for stort bilde Carsten Øhrn / Buskerud fylkeskommune

Som en del av det pågående omstillingsarbeidet har konsulentselskapene BDO og PwC levert to uavhengige analyse- og tiltaksrapporter.

Disse er en del av Buskerud fylkeskommunes innsiktsarbeid. 29. mai presenterte konsulentmiljøene sine endelige sluttrapporter

Her finner du rapportene

Fylkeskommunedirektøren har på et selvstendig grunnlag gått gjennom konsulentenes forslag, og torsdag 6. juni vil fylkeskommunedirektøren oversende den politiske retningssaken til videre politisk behandling i fylkesutvalget 14. juni. 

Her kan du lese fylkeskommunedirektørens innstilling (PDF, 161 kB)

Fylkesutvalget vil behandle saken og innstille til fylkestinget som skal ha sitt møte 19. og 20. juni.

Saken er omfattende og gir anbefalinger til videre omstillingsprosess og innretning på tiltakene.