Skal utrede ny eierstruktur for Brakar

Fylkesutvalget vedtok i møte 7. mai å be administrasjonen i fylkeskommunen om å se på muligheten for å endre eierstrukturen i kollektivselskapet Brakar.

Bilde av Christopher Amundsen Wand - Klikk for stort bildeChristopher Amundsen Wand i fylkesutvalget Carsten Øhrn / Buskerud fylkeskommune

Vedtaket var enstemmig.

Utvalget ønsker en vurdering av å gjøre Brakar om fra aksjeselskap til enten et fylkeskommunalt foretak, eller bli en del av samferdselsavdelingen. Brakar er i dag et aksjeselskap, og derfor blir ikke denne organisasjonsformen utredet.

– Dette forslaget kommer som følge av at vi som folkevalgte ønsker en større påvirkningsmulighet på driften av kollektivtrafikken i fylket, sier Christopher Amundsen Wand (H), som var forslagsstiller på vegne av Høyre, FrP, KrF, INP, Sp og AP.

 I vedtaket heter det videre «Utredningen som skal gjøres bør vise prosess fra vedtak til iverksettelse, og konsekvenser for fylkeskommunen og de ansatte i Brakar.»

Politikeren i fylkesutvalget skal i oktober 2024 beslutte fremtidig styring og organisering av arbeidet med kollektivtilbudet herunder organiseringen av Brakar.

Vedtaket kan du lese her: eInnsyn - Statussak. Utredning av alternative modeller for eierstyring av Brakar – Møte i Fylkesutvalget 07.05.2024 – Politisk sak