Våre folkevalgte: Tre unge på fylkestinget

Buskerud har 47 folkevalgte representanter i fylkestinget. Her kan du møte tre av dem: Sigrid, Simen og Lirigzona.

tre personer i fylkestingssalen - Klikk for stort bildeSigrid O. Sagabråten, Simen Murud og Lirigzona Berisha er klare for fire år på fylkestinget. Buskerud fylkeskommune / Johanne Reiersrud

De tre unge representantene har vært engasjert i politikk lenge, men dette er deres første periode i fylkestinget. Simen og Lirigzona sitter også i kommunestyret i hjemkommunen.

Alle tre svarer mer enn gjerne på hvorfor de engasjerte seg i fylkespolitikken.  

Lirigzona Berisha (25)

Kvinne i fellesareal på fylkeshuset - Klikk for stort bilde Buskerud fylkeskommune / Johanne Reiersrud

Yrke: Studerer jus ved UiO
Bosted: Pendler mellom Oslo og hjemstedet Ål.  
Parti: Arbeiderpartiet 

Hvorfor har du engasjert deg i fylkespolitikken?

Mine hjertesaker er en bedre og billigere kollektiv transport, lavterskeltilbud for psykisk helse og en skole hvor alle kan lykkes. Særlig den siste saken gjør meg veldig engasjert i fylkespolitikken, og har en sammenheng med at jeg først ble politisk aktiv da jeg gikk på videregående skole. Jeg opplevde selv flere utfordringer som jeg ønsket skulle bli bedre.

Hva er fylkeskommunens viktigste oppdrag?

Dette er jo et vanskelig spørsmål, nettopp fordi fylkeskommunen gjør veldig mye viktig. Men jeg vil kanskje si at det er å sikre at alle innbyggere har tilgang til likeverdige tjenester og muligheter, uavhengig av bosted. 

Hvor viktig er det at ungdom engasjerer seg politisk?

Det er utrolig viktig! For eksempel er det ingen som kjenner den videregående skolen bedre enn de som faktisk går på skolen, eller nettopp har fullført. I politikken debatteres og vedtas faktisk fremtiden vår, derfor bør vi også være med å forme den. De folkevalgte skal jo representere befolkningen. Vi unge er en del av befolkningen, derfor er det også viktig at vi deltar i samfunnsdebatten.

Simen Murud (24)

Mann i fellesareale - Klikk for stort bilde Buskerud fylkeskommune / Johanne Reiersrud

Yrke: Studerer organisasjon, ledelse og arbeid ved UiO
Bosted: Kongsberg
Parti: Høyre 

Hvorfor har du engasjert deg i fylkespolitikken?

Jeg engasjerte meg i fylkespolitikken fordi jeg er opptatt av at alle i Buskerud skal kunne gå på videregående skoler og kunne få en god utdanning. Utdanning er tross alt nøkkelen for å nå sine drømmer. Og så synes jeg det er gøy å engasjere meg i dette, det å kunne påvirke og gjøre en forskjell i samfunnet synes jeg er fint!

Hva er fylkeskommunens viktigste oppdrag? 

Jeg vil si at fylkets desidert viktigste oppgave er å gi flest folk muligheten til å fullføre og bestå sin utdanning. Så jobber vi med andre ting enn skole også. En annen viktig ting er kollektivtilbudet og gode veier som knytter hele fylket og lokalsamfunn sammen.

Hvor viktig er det at ungdom engasjerer seg politisk?

Det er veldig viktig! Det er dagens unge som kommer til å leve lengst med konsekvensene av hva enn politikere bestemmer. Derfor er det viktig at ungdom engasjerer seg og er med å forme samfunnet de lever i.

Sigrid Onsgaard Sagabråten (27)

Kvinne i fellesareal på fylkeshuset  - Klikk for stort bilde Buskerud fylkeskommune / Johanne Reiersrud

Yrke: Lektor på Nesbyen ungdomsskole
Bosted: Nesbyen
Parti: Senterpartiet 

Hvorfor har du engasjert deg i fylkespolitikken?

Jeg engasjerte meg fordi jeg nettopp har flytta hjem til Buskerud etter studier, og det er her jeg har lyst til å bo resten av livet. Som folk flest har jeg jo masse meninger om hva jeg mener er viktig, og da er det jo naturlig å stille til valg. De viktigste sakene for meg er skole, helse og distriktspolitikk. 

Hva er fylkeskommunens viktigste oppdrag? 

Det er å sørge for Buskerud er et attraktivt fylke å bo i, og at du har gode tilbud og livskvalitet uansett hvor i fylket du bor.

Hvor viktig er det at ungdom engasjerer seg politisk?

Det er kjempeviktig! Det er vi som blir mest påvirka av politikken, og det er vi som må leve lengst med de beslutningene som blir tatt.