Administrativ ledelse

Øverste administrative leder

Jan Sivert Jøsendal  er ansatt som fylkeskommunedirektør i nye Buskerud fylkeskommune.

Han vil være ansatt som prosjektleder frem til 31. desember 2023, og deretter som fylkeskommunedirektør fra 1. januar 2024.

Fylkesdirektører

  • Fylkesdirektør for Finans og organisasjon, Kristian Thowsen
  • Fylkesdirektør for Kultur, næring og klima, Bente Bjerknes
  • Fylkesdirektør for Opplæring og kompetanse, Jan Helge Atterås
  • Fylkesdirektør for Samferdsel og mobilitet, Gro Ryghseter Solberg
  • Fylkesdirektør for Samfunn, plan og tannhelse, Hilde Hermundsgård Reine