Fylkestingets medlemmer

Fylkestinget består av 47 valgte medlemmer.