Partifordeling og gruppeledelse

Oversikten viser antall innvalgte representanter til fylkestinget fordelt på partigruppene. Det er til sammen 47 representanter på fylkestinget.

Under ser du hvem som er gruppeledere for de ulike partiene.

Partifordeling for representantene i fylkestinget

Partifordeling for representantene i fylkestinget
Parti Antall representanter Gruppeleder
Høyre 15 Iselin Haugo Stavn
Arbeiderpartiet 10 Mons-Ivar Mjelde
Fremskrittspartiet 6 Morgan Langfeldt
Senterpartiet 5 Magnus Weggesrud
Industri- og Næringspartiet 2 Roger Larsen
Miljøpartiet De Grønne 2 Bård Sødal Grasbekk
SV - Sosialistisk Venstreparti 2 Njål Vigleik Grene-Johnsen
Venstre 2 Anders Wengen
Kristelig Folkeparti 1 Kjell Erland Grønbeck
Pensjonistpartiet 1 Øyvind Fjeldheim
Rødt 1 Hans Petter de Fine

Se medlemmene i fylkestinget