Partifordeling og gruppeledelse

Oversikten viser antall innvalgte representanter til fylkestinget fordelt på partigruppene. Det er tilsammen 47 representanter på fylkestinget.

Hvem som er gruppeledere for de ulike partigruppene er foreløpig ikke avklart.

Partifordeling for representantene i fylkestinget

Partifordeling for representantene i fylkestinget
Parti Antall representanter Gruppeleder
Høyre 15
Arbeiderpartiet 10
Fremskrittspartiet 6
Senterpartiet 5
Industri- og Næringspartiet 2
Miljøpartiet De Grønne 2
SV - Sosialistisk Venstreparti 2
Venstre 2
Kristelig Folkeparti 1
Pensjonistpartiet 1
Rødt 1

Se medlemmene i fylkestinget