Høring: Regional planstrategi for Buskerud, 2024-2027

Fylkesutvalget i Buskerud vedtok 7. mai å sende forslag til regional planstrategi for Buskerud 2024-2027 på høring. 

Buskerud skal være et fylke med utviklingsoptimisme. Vi skal, sammen med kommunene, bygge en region hvor det er godt å leve, bo, komme på besøk og jobbe. Regional planstrategi er et felles veikart over hva vi ønsker å få til i Buskerud i årene fremover.

Planstrategien gir innsikt om vesentlige utviklingstrekk for regionen, peker på viktige samfunnsutfordringer, fastsetter utviklingsmål og regionale samfunnsoppdrag, og bestemmer hvilke regionale planer som skal prioriteres i valgperioden.

Regional planstrategi er retningsgivende for prioritering, samordnet innsats og bruk av ressurser fra ulike offentlige aktører for utviklingen av Buskerud. Statlige og regionale organer og kommunene skal legge den regionale planstrategi til grunn for videre planarbeid i regionen.