Se hvem som får tilskudd til kunst og kultur i Buskerud

Kulturpolitikerne i fylkeskommunen gir tilskudd til 14 kunst- og kulturprosjekt i Buskerud for 1. halvår 2024.

Bilde av mennesker ved en vev - Klikk for stort bildeKunstneroppholdet på Søndre Green gård i Krødsherad - AIR Green - er en av dem som mottar støtte fra fylkeskommunen for 1. halvår. Adrian Bugge / Norske tekstilkunstnere

14 kunst- og kulturprosjekter i Buskerud får til sammen 930.000 kroner i støtte for 1. halvår.

Det er klart etter at hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i fylkeskommunen fordelte midler i sist møte.

Disse 14 får støtte:

 • Operalåven i Hallingdal 2024: 50.000 kroner
 • Musikkarrangementer 1. januar - 30. juni (Jazz Evidence): 50.000 kroner
 • Sprang dansevår 2024: 100.000 kroner
 • Artist in Residence - Folkemusikksenteret: 60.000 kroner
 • Elvekompaniet presenterer: "I alle Vestens dager": 70.000 kroner
 • Folkemusikkverksted i Buskerud: 60.000 kroner
 • AiR Green vår 2024: 90.000 kroner
 • Sprang residensordning 2024: 90.000
 • Rotneims-Knut: 50.000 kroner
 • Novemberutstillingen 2024: 120.000 kroner
 • Kjolen: 50.000 kroner
 • Forprosjekt Leveldutstillinga 2025-2027, Olav Christopher Jenssen: 50.000 kroner
 • Kvinnelige spor i musikkhistorien vår 2024: 40.000 kroner
 • Agora Kulturkafé: 50.000 kroner


Kulturtilskudd skal bidra til å realisere fylkeskommunens planer for kunst- og kulturfeltet. 

Formålet med støtteordningen er å bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for fylkets innbyggere. Ordningen skal og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frie kunst- og kulturfeltet. 

Prioriteringskriteriene for ordningen legger vekt på regionalt nedslagsfelt, kunstnerisk kvalitet og samarbeid på tvers av kulturuttrykk og geografi. Videre legges det vekt på nyskaping og utvikling, kommunal og/eller statlig medfinansiering.

Det legges også vekt på tiltak som direkte skal produsere kunstneriske og kulturelle uttrykk som er åpne for det alminnelige publikum.

For å gi aktører forutsigbarhet og trygghet i overgangen fra Viken fylkeskommune til tre nye fylkeskommuner, ble det bestemt å utlyse ordningen tilskudd for første halvår 2024 med frist 1. november 2023.

Tilskuddsordningen for kunst og kulturprosjekter utlyses for andre gang våren 2024, for kunst- og kulturprosjekter som skal gjennomføres andre halvår av 2024.