Utviklingsmuligheter for næringslivet i Akershus, Buskerud og Østfold

De store samfunnstrendene vi står i vil få avgjørende betydning for samfunns- og næringsliv i tiårene som kommer. Grønn omstilling vil gi nye muligheter, og er en av de viktigste fremtidstrendene for næringslivet. 

Menon utarbeidet på oppdrag fra Viken fylkeskommune en rapport som viser status for næringslivet i Viken. Rapporten baserte seg på et bredt informasjonsgrunnlag fra ulike kilder; spørreundersøkelse til bedrifter lokalisert i Viken, dybdeintervjuer og tilgjengelig statistikk. 

På tross av de store endringene i den makroøkonomiske situasjonen, har Menon Economics våren 2022 konkludert med at anbefalingene gitt i rapporten står seg. Les detaljene i dette notatet. (PDF, 777 kB)

Mulighetsrom per kommuneregion

Det ble også gitt anbefalinger for de tolv kommuneregionene som var i Viken.

Opptak fra webinarer

I juni 2022 ble det holdt webinarer for hver av de 12 kommuneregionene.