Viktig informasjon om skriftlig eksamen våren 2024

Det er endringer i hvilke hjelpemidler du kan bruke, og hvilke du ikke kan bruke, under vårens skriftlige eksamener. Her kan du lese hva som gjelder i Buskerud.

Juks og forsøk på juks 

Eksempler på juks eller forsøk på juks, er:

  • all form for kommunikasjon, som programvare for samskriving, samsnakk, publisering på internett og bruk av skytjenester
  • bruk av oversettelsesprogram i språkfag
  • bruk av chatrobot eller KI (kunstig intelligens)
  • å ha tilgang til eller bruke kalkulator eller lærebøker på del 1 av eksamen i matematikk
  • å dele lærebok med andre
  • tilkobling til annet nettverk enn eksamensnettverket
  • å ikke slå av mobiltelefonen

Det skilles ikke på juks og forsøk på juks. 

Konsekvensen av juks eller forsøk på juks, er at eksamen blir annullert. Du kan tidligst ta eksamen på nytt ett år etter.

Stikkprøver på eksamensdagen

Skolen kan gjennomføre stikkprøver på eksamensdagen. Med hensyn til personvern, anbefaler vi at du ikke har personlige opplysninger lett søkbart eller synlig på datamaskinen.

Ordbøker til eksamen

Det kan oppstå utfordringer med nettilgang til digitale hjelpemidler under eksamen. Det kan derfor være en fordel å laste ned en ordbok før eksamen. Vi anbefaler i tillegg å ta med fysiske ordbøker på eksamensdagen.

Hodetelefoner og webkamera

Noen eksamener krever teknisk utstyr som hodetelefoner eller webkamera. 

Se om din eksamen krever hodetelefoner eller webkamera på kandidat.udir.no

Dersom du trenger hodetelefoner for å gjennomføre eksamen, bør disse være kablet.