Fag og fagkoder

Fagkoder og fagnavn for privatisteksamen finner du i Privatistportalen.

Meld deg opp med riktig fagkode

Alle fag/eksamener har en egen fagkode. Du er selv ansvarlig for at du melder deg opp i riktig fag i Privatistportalen. Du kan du søke opp fag ved å bruke enten fagnavn eller fagkode. 

Finn riktig fagkode

Du finner informasjon om fag og fagkoder på Udir.no

Dersom du er i tvil om hvilken fagkode du skal bruke, ta kontakt med skolen du har vært elev ved tidligere. Har du ikke vært elev i fylket tidligere, tar du kontakt med skolen du skal ha eksamen på.

Fag som krever flere eksamener

I noen fag må du ta både en skriftlig og en muntlig eller muntlig-praktisk eksamen for å få godkjent faget. 

Merk at skriftlig og muntlig eller muntlig-praktisk eksamen i samme fag har ulike fagkoder og du må betale for hver eksamen. I fag som krever flere eksamener, trenger du ikke ta skriftlig og muntlig eller muntlig-praktisk eksamen i samme eksamensperiode.

Har du vært privatist i faget før?

I alle disse fagene kan du forbedre karakterene uavhengig av hverandre hvis du har eksamenskarakter i begge/alle prøveformene fra før, men med innføring av nye læreplaner i 2020 (LK20) er det noen fag som er gått ut. Ta kontakt med tidligere skole eller eksamenskontoret for veiledning om hvilke fag du må ta.

Usikker på hvilke fag du trenger?

Er du elev, eller har du nylig vært elev, ved en videregående skole i fylket kan du ta kontakt med skolen du gikk på for å få hjelp til å finne ut av hvilke fag du mangler for å få vitnemål eller hvilke fag du trenger for å søke på ulike studier.

Er du over 19 år, kan du bestille time til karriereveiledning. Da får du hjelp til å finne fag du må ta eksamen i for å kunne søke på ulike studier eller hjelp til nye utdanningsmuligheter.

Opptakskrav for ulike studier finner du på Samordna opptak

Skal du ha fag eller svennebrev?

Læreplaner og lærestoff

Det er ingen pensumlister knyttet til læreplanene. Det er kompetansemålene i læreplanen for det enkelte fag som bestemmer hva du kan bli spurt om til eksamen. 

Mer om lærestoff og forberedelser til eksamen