Forbered deg til privatisteksamen

Du er selv ansvarlig for å skaffe lærestoff og forberede deg til eksamen. Ta kontakt med skolen du skal ta eksamen på dersom du trenger informasjon om anbefalte lærebøker eller lærestoff i faget. 

Læreplaner og kompetansemål

Det er kompetansemålene i læreplanen for det enkelte fag som bestemmer hva du kan bli spurt om til eksamen. De utgjør også grunnlaget for vurderingen av din eksamensbesvarelse.

 Vi anbefaler at du under Innholdstype filtrerer på Læreplan for å finne disse enkelt.

Lærestoff og leselister

Det er ingen pensumlister eller leselister knyttet til læreplanene. Ta kontakt med skolen du skal ta eksamen på dersom du trenger informasjon om aktuelle lærebøker eller lærestoff i faget.

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) inneholder lærestoff for mange ulike fag som privatister kan bruke.

Eksamensveiledninger til skriftlig eksamen

I eksamensveiledningen for hvert enkelt fag finner du informasjon om oppgavetyper, tillatte hjelpemidler, vurderingskriterier og om du trenger spesiell programvare til eksamen.  

Eksempler på tidligere gitte skriftlige eksamensoppgaver

Du kan laste ned tidligere gitte skriftlige eksamensoppgaver for å forberede deg til eksamen. Noen oppgaver er passordbeskyttet. Ta kontakt med skolen eller eksamenskontoret for å få oppgitt passord.

Noen eksamener har forberedelsesdag

Dersom din eksamen har en egen forberedelsesdag vil det stå i Privatistportalen. Slik sjekker du det:

  1. Logg inn i Privatistportalen.
  2. Under fanen Aktuelle under Registrerte fag klikker du på faget.
  3. Har faget forberedelse, vil du finne Forberedelsesdetaljer beskrevet under Eksamensdetaljer. 
  4. Finner du ingenting om forberedelsesdetaljer, har ikke eksamen en egen forberedelsesdag.

Skriftlig eksamen

Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Kurs og undervisning for privatister

Buskerud fylkeskommune tilbyr ikke kurs eller undervisning for privatister. Du kan arbeide med faget på egen hånd eller delta på kurs hos private aktører.

Hjelpemidler til eksamen

Dette skjer på eksamensdagen