Vil du snakke med noen om russetiden?

Mange elever gruer seg til russetiden eller føler at russetiden ikke er for dem fordi den er preget av mye rus, stort pengeforbruk og at feiringen går ut over skolearbeidet.

Russefeiringen skal være en fin feiring av ferdig skolegang, for alle avgangselever. Dessverre så er det mange ungdommer som opplever tiden før, under og etter feiringen som vanskelig.

Grupperinger og planlegging starter ofte på ungdomsskolen og vg1, og flere ungdommer deler at de opplever utenforskap, krenkelser og mobbing på videregående skole på grunn av planlegging og gjennomføring av feiringen. 

Vi har snakket med ungdom fra Akershus Buskerud og Østfold om hvordan de opplever tiden på videregående skole, før, under og i etterkant av feiringen.

Det er mange ulike opplevelser i etterkant av feiringen; både for de som var med på buss, vandregruppe og de som ikke fikk være med å feire. Vi har samlet inn historier fra ungdom i Akershus, Buskerud og Østfold.  Tre av dem, har blitt til denne filmen: «Det handler om deg!»

Vi har spurt russen selv om hva de gleder og gruer seg til med russetiden:

Digitalt møte for foresatte om inkluderende russefeiring

4. mai ble det avholdt informasjonsmøte for foresatte til elever på ungdomsskole, vg1 og vg2. 
Se opptak fra møtet.

 

Er du russ og trenger noen å snakke med?

  • Ta kontakt med elevtjenesten på din skole. Der kan du for eksempel snakke med en rådgiver, helsesykepleier eller miljøarbeider.
  • Du kan også snakke med oss i ombudstjenesten
  • Eller så kan du få hjelp gjennom appen Elevtjenesten. I appen kan du chatte eller snakke med fagpersoner som kan gi deg svar på spørsmål eller gi råd om vanskelige situasjoner.