Tillatelse til graving og arbeid på fylkesvei (gravetillatelse og arbeidstillatelse)

Du må søke om tillatelse til å grave, legge, flytte, reparere og fjerne kabler og ledninger over, under og langs fylkesvei.

Du må søke dersom du skal grave på fylkeskommunal grunn. Det er også krav til å søke dersom du skal grave innenfor et område som ligger tre meter fra veikanten, uavhengig av hvem som eier grunnen.

Du må søke om arbeidstillatelse for arbeider på eiendomsformålet til fylkeskommunen, etablering av ledninger i luftstrekk i fylkeskommunens stolper, og tømmerdrift langs fylkeskommunal vei.

Du må betale et gebyr for saksbehandling av søknader i fylkeskommunen, se forskrift om gebyr for saksbehandling ved søknader om legging og flytting av ledninger over, under og langs fylkesveg i fylkeskommunen.

Retningslinjer for midlertidig bruk og leie av fylkeskommunal gategrunn ved bygge- og anleggsarbeider mv.

Slik søker du om tillatelse til å grave

I tillegg til gravetillatelse, må du søke om godkjent arbeidsvarslingsplan hos Statens vegvesen. Det er Statens vegvesen som behandler søknader om arbeidsvarsling. Husk å legge ved gravetillatelsen fra Viken fylkeskommune når du skal søke om arbeidsvarsling.

Henvendelser som ikke gjelder søknader om graving/boring eller anleggsavkjørsler sendes til gravemelding@bfk.no

Ved ledningsbrudd

Ved ledningsbrudd der det er behov for umiddelbar utbedring, må du kontakte Vegtrafikksentralen på telefon 175 og orientere dem muntlig. Det er imidlertid viktig at du, så snart som mulig, sender oss en skriftlig søknad. Ved ledningsbrudd er det også krav til arbeidsvarsling.

Krav om å søke tillatelse til å grave på fylkesvei følger av forskrift om ledninger i offentlig veg og veglova §§ 32 og 57.

Se også