Fagområder og prosjekter

I tillegg til at vi gir støtte til næringsutviklingen gjennom lokale, regionale og nasjonale aktører, deltar vi også aktivt i ulike prosjekter og samarbeid. Nedenfor finner du noen utvalgte fagområder og prosjekter vi er engasjert i. 

Mann med robot - Klikk for stort bilde

Forskning og nyskaping

 • Forregion i Viken
  FORREGION er et program som skal stimulere til økt samhandling og mer forskningsbasert innovasjon i arbeid- og næringsliv i Buskerud, Akershus og Østfold.

Grønne og blå næringer

Nettverk

 • Partnerskap for næringsutvikling i Buskerud
  I Buskerud er et offentlig/privat partnerskap valgt som styringsform for å følge opp temaene næringsutvikling og kompetanse 
 • Fjellnettverket
  Fjellnettverket er et politisk nettverk som arbeider for å sette spørsmål for fjellområdene på dagsorden og for å skape levende og livskraftige fjellbygder. Fylkeskommuner, regionråd og kommuner i Sør-Norge er medlemmer, og nettverket tar opp politiske saker som berører fjellområdene. Viken har ansvaret for sekretariatet. 
 • Grønt fagsenter Buskerud
  Grønt Fagsenter Buskerud skal bidra til et sterkere fagmiljø innen landbruk og andre grønne næringer. Grønt Fagsenter Buskerud skal være et kraftsentrum og en jordnær møteplass for landbruket. Grønt fagsenter er underlagt avdeling for Distrikts- og regional næringsutvikling i Viken fylkeskommune.

Næringsutvikling

Besøksnæring og reiseliv: