Aktuelt tannhelse

14 000 barn i Buskerud i risiko for omsorgssvikt - tannhelsetjenesten styrker kunnskapen

Alle ansatte i den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud skal bli bedre rustet til å forebygge, avdekke, møte og behandle barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og vanskjøtsel.

Økt tannlegevakt i påskefjellet

Det kommer 90.000 tilreisende til Hallingdal i påskeuka.

Skoler og tannklinikker åpner som normalt fra tirsdag

Fylkeskommunen legger opp til vanlig drift av skoler og tannklinikker fra tirsdag 23. januar. Situasjonen på veinettet er i bedring, og kollektivselskapet Brakar gjenopptar gradvis sin normale drift i løpet av mandagen.

Værsituasjonen: Tannklinikkene avlyser planlagt behandling mandag

Grunnet farevarsel om svært krevende vei- og kjøreforhold, avlyser de fleste tannklinikkene i Buskerud all planlagt tannbehandling mandag 22. januar. Unntaket er tannhelsetjenesten i Hallingdal. Det vil være beredskap for akuttbehandling for de som trenger øyeblikkelig hjelp.

Dette er den nye fylkestannlegen i Buskerud

Merete Berg-Berthinussen (47) er ansatt som ny fylkestannlege i Buskerud fylkeskommune.

Endringer i tilbudet om gratis tannhelsetjenester fra 1. januar 2024