63 lærere i videregående i Buskerud får videreutdanning

63 lærere i videregående opplæring i Buskerud får tilbud om videreutdanning til høsten, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

elever i klasserom sett bakfra - Klikk for stort bilde Trine Sirnes

Ny tall fra Utdanningsdirektoratet (Udir) viser at 66 lærere i videregående opplæring i Buskerud har fått godkjent søknaden om videreutdanning for skoleåret 2024/2025.

Resultatet for Buskerud er:

  • videreutdanning for lærere – 33 søkere har blitt godkjent av Utdanningsdirektoratet
  • videreutdanning yrkesfaglærere – 6 søkere har blitt godkjent Utdanningsdirektoratet
  • rektorutdanning – 3 søkere har blitt godkjent av Utdanningsdirektoratet


Utdannings- og rekrutteringsstipend

  • søkere til PPU (praktisk-pedagogisk utdanning)og YFL (yrkesfaglærerutdanning) – 21 søkere har blitt godkjent av Utdanningsdirektoratet
     

Det er rektorene ved de videregående skolene i Buskerud som prioriterer lærere, ut i fra skolens kompetansebehov. 

Buskerud fylkeskommune driver 12 videregående skoler. Du kan lese om utdanningstilbudene på den enkelte skoles nettsider.

I år har regjeringen satt av 393 millioner kroner til kompetansetiltak for lærere og andre ansatte i barnehagene og 1,6 milliarder kroner til videreutdanning for lærere og ledere i skolen her i landet.