Restaurere gamle hus: Elever lærte bruk av tradisjonelt håndverktøy

Buskerud bygningsvernsenter har nylig gjennomført sitt årlige formidlingsopplegg «Fagdag i bygningsvern» i regi av Den kulturelle skolesekken Buskerud!

Elever som høvler store planker - Klikk for stort bilde Linn Marie Krogsrud / Buskerud fylkeskommune

Buskerud bygningsvernsenter har nylig gjennomført sitt årlige formidlingsopplegg «Fagdag i bygningsvern» i regi av Den kulturelle skolesekken Buskerud!

Hvert år får alle elever på tømrerlinjene (VG2) i Buskerud tilbud om en introduksjonsdag til bygningsvern og bruk av tradisjonelt håndverktøy.

  • Buskerud vgs.
  • Numedal vgs.
  • Kongsberg vgs.
  • Hønefoss vgs.
  • UngInvest Kongsberg
  • To klasser fra VG1 bygg- og anleggsteknikk ved Røyken vgs.


Hver klasse får en innføring i det å jobbe med gamle hus, materialkvalitet og valg av byggematerialer samt en omvisning i bygningsvernutstillinga på bygningsvernsenteret. 

Bilde av to personer som høvler et trebord - Klikk for stort bilde Linn Marie Krogsrud / Buskerud fylkeskommune

Utstillinga formidler tømringas historie fra 1600-tallet og fram til i dag, og viser endring i byggeskikk, teknologi, verktøybruk og tømrerens hverdag.

Mesteparten av dagen er satt av til praktiske øvelser med tradisjonelt håndverktøy. 

Elevene har vært med å tilvirke takbord til kopi av en husmannsstue fra Sandsvær (Kongsberg kommune) som står på Lågdalsmuseet.

Ved hjelp av øks, bandkniv, høvel og skavel har elevene gjort klar takbord med høvlede
overflater og vannrenner slik et undertak ville ha vært lagd for ca. 200 år siden.

Fagdag i bygningsvern er et viktig supplement til læreplanen på VG2-tømrerlinja. Mange av disse elevene starter sin læretid i bedrift til høsten, og det er viktig at de har kjennskap til hvordan man skal restaurere og vedlikeholde gamle hus.

Buskerud bygningsvernsenter er en virksomhet underlagt seksjon for kulturarv i avdeling for kultur, næring og klima – senteret tilbyr kurs for håndverkere, huseiere og byggfagelever.

Den kulturelle skolesekken er en virksomhet i seksjon for kultur, idrett og friluftsliv i samme avdeling. Den kulturelle skolesekken Buskerud leverer kunst – og kulturopplevelser til alle skoleelever i fylket.