Besøk av Peder Kjøs og Ingeborg Senneset med Den kulturelle skolesekken (13.3)

Vg1- klasser fikk besøk av psykolog Peder Kjøs og journalist/sykepleier Ingeborg Senneset med foredraget “Jævlig menneskelig”

St. Hallvard vgs/Litz K. B. Akervold

Både Ingeborg og Peder dukker ofte opp i media når det dreier seg om aktuelle spørsmål om psykologi og helse.

Med utgangspunkt i Ingeborgs “Ordbok for overlevelse” og Peders bok '"Angst" snakker de med hverandre og elevene om det å være menneske.

-Selv om det utenfra ser ut som vi har det bra, hvorfor er det så mange som sliter med angst, skam, tristhet, sinne, sjalusi og ensomhet?

Et tankevekkende foredrag om følelser som mange av elevene kan kjenne seg igjen i og forhåpentligvis fikk de nytte av at temaene som ble tatt opp.

 

St. Hallvard vgs/H. Lingeberg

 

Takk til Ingeborg, Peder og DKS (Den kulturelle skolesekken) St. Hallvard vgs/H. Lingeberg