Faktura på lærebøker som ikke er innlevert

Du har ansvaret for at bøkene som står utlånt i ditt navn blir levert. Husk at du må erstatte bøker/læremidler du ikke leverer eller bøker som er ødelagt.

Ti bøker i stabel, ikke med bokryggen synlig - Klikk for stort bilde Sharon McCutcheon/Unsplash

Det er blitt sendt ut SMS til alle som har bøker de ikke har levert. Siste frist for innlevering er siste skoledag og etter purring 4. juli.

Grunnen til at de må erstattes er at skolen må kjøpe inn nye bøker.

Viktig info: Avtale om lån av læremidler