Vi jobber videre med KRAFT-programmet

Nå har vi fokus på A for ansvar.  Alle trinn har nylig hatt temaet “Rus og ansvar for valg.”

Hyggelig med felles lunsj med klassen etter foredraget. St. Hallvard vgs

Vg1 så film om rus mens Vg2 og Vg3 fikk høre en tidligere rusmisbruker fortelle sin historie samt tanker og erfaringer. Dette gjorde stort innrykk og skapte engasjement. Mange av elevene stilte spørsmål og fikk svar på ting de lurte på. Det var også en “sofaprat” på scenen med elever og foredragsholder. 

Sammen med kontaktlærere gjennomførte alle trinn refleksjonsøvelser knyttet til tematikken. Økten ble avsluttet med hygelig felles lunsj i klasserommene.

Takk for godt samarbeid med ruskonsulentene i Lier kommune!

Vi legger vekt på godt klassemiljø, skolemiljø og tilhørighet. Se bilder fra felleslunsj i klasserom :-)

St. Hallvard vgs
St. Hallvard vgs
St. Hallvard vgs
St. Hallvard vgs
St. Hallvard vgs
St. Hallvard vgs