Reglementer for folkevalgte

Som folkevalgt i fylkeskommunen har representantene både rettigheter og plikter. Her finner du en oversikt over relevante reglementer for folkevalgte i Buskerud.

Dette er forslag til reglement.

Endelig vedtak om reglementene gjøres av konstituerende møte i Buskerud fylkesting i oktober 2023.