Reglementer for folkevalgte

Som folkevalgt i fylkeskommunen har representantene både rettigheter og plikter. Her finner du en oversikt over relevante reglementer og tilknytninger for folkevalgte i Buskerud.

Folkevalgte, fylkesting, utvalg og delegering

Brukerråd

Andre råd og utvalg

Styrevervregister

KS' styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, lederes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser.